CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Quyết định số: 1942/QĐ-UBND ngày 11/4/2024 của UBND Thành Phố Hà Nội

Publish date 15/04/2024 | 04:23  | Lượt xem: 11
Quyết định số: 1942/QĐ-UBND ngày 11/4/2024 của UBND Thành Phố Hà Nội về việc phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình thuộc...

Kế hoạch số: 117/KH-UBND ngày 12/4/2024 của UBND Quận Hai Bà Trưng

Publish date 13/04/2024 | 05:46  | Lượt xem: 10
Kế hoạch số: 117/KH-UBND ngày 12/4/2024 của UBND Quận Hai Bà Trưng về thông tin, tuyên truyền về “Kiểm soát thủ tục hành chính,thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và triển khai Đề án...

QUẬN HAI BÀ TRƯNG GIAO BAN CÔNG TÁC QUÝ I NĂM 2024 BAN CHỈ ĐẠO CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ BAN CHỈ ĐẠO ĐỀ ÁN 06

Publish date 13/04/2024 | 04:50  | Lượt xem: 21
Ngày 03/4/2024, tại Trụ sở HĐND&UBND quận Hai Bà Trưng, Ban chỉ đạo Cải cách hành chính, chuyển đổi số và Đề án 06 quận tổ chức giao ban báo cáo kết quả thực hiện công tác quý I/2024, triển...

Kế hoạch số: 84/KH-UBND ngày 21/3/2024 của UBND Thành Phố Hà Nội

Publish date 08/04/2024 | 08:43  | Lượt xem: 59
Kế hoạch số: 84/KH-UBND ngày 21/3/2024 của UBND Thành Phố Hà Nội về thông tin, tuyên truyền về "Kiểm soát thủ tục hành chính,thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và triển khai Đề án...

Kế hoạch số: 14/KH-UBND ngày 18/01/2024 của UBND Phường Bách Khoa

Publish date 04/04/2024 | 04:24  | Lượt xem: 82
Kế hoạch số: 14/KH-UBND ngày 18/01/2024 của UBND Phường Bách Khoa triển khai các  các mô hình điểm tại Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu  về dân cư, định danh và xác thực điện tử...