CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu Cấp ủy, Chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn phường Bách Khoa năm 2024

Publish date 17/07/2024 | 10:02  | Lượt xem: 44
Thực hiện kế hoạch số 165-KH/ĐU ngày 07/6/2024 của Đảng ủy phường Bách Khoa về việc tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các tổ...

Quyết định số 3658/QĐ-UBND ngày 15/7/2024 của UBND Thành Phố Hà NộI

Publish date 16/07/2024 | 04:34  | Lượt xem: 56
Quyết định số 3658/QĐ-UBND ngày 15/7/2024 của UBND Thành Phố Hà NộI về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch thuộc thẩm quyền của cơ...

Video hướng dẫn tạo phản ánh hiện trường trên ứng dụng IHanoi

Publish date 14/07/2024 | 11:07  | Lượt xem: 79
Xem chi tiết tại đây

Video hướng dẫn đăng ký tài khoản trên ứng dụng IHanoi

Publish date 14/07/2024 | 10:59  | Lượt xem: 79
Xem chi tiết tại đây

Video hướng dẫn tải và cài đặt ứng dụng IHanoi

Publish date 14/07/2024 | 10:56  | Lượt xem: 64
Xem chi tiết tại đây

Công văn số 287/UBND ngày 12/7/2024 của UBND Phường Bách Khoa

Publish date 12/07/2024 | 04:27  | Lượt xem: 53
Công văn số 287/UBND ngày 12/7/2024 của UBND Phường Bách Khoa về việc triển khai Công điện 05/CĐ-UBND ngày 05/7/2024 về tăng cường phương thức tương tác trực tuyến trên môi trường số giữa công...

HƯỚNG DẪN TẢI VÀ CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG IHANOI VỚI MÃ QR

Publish date 10/07/2024 | 03:07  | Lượt xem: 2815
Ứng dụng Công dân Thủ đô số - iHanoi được ra mắt với mục tiêu kết nối người dân, doanh nghiệp với các cấp chính quyền thành phố. Để hỗ trợ người dân thuận tiện sử dụng, Sở TTTT Hà Nội đã hướng...

Quyết định số 3562/QĐ-UBND ngày 09/7/2024 của UBND Thành Phố Hà Nội

Publish date 10/07/2024 | 09:26  | Lượt xem: 53
Quyết định số 3562/QĐ-UBND ngày 09/7/2024 của UBND Thành Phố Hà Nội về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới được ban hành, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng...

VIDEO HƯỚNG DẪN CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP TRÊN ỨNG DỤNG ĐỊNH DANH VÀ XÁC THỰC ĐIỆN TỬ (VNEID) THUỘC THẨM QUYỀN SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Publish date 09/07/2024 | 08:16  | Lượt xem: 67
Sở Tư pháp thành phố Hà Nội đã ban hành công văn số 1318/STP-PBGDPL, ngày 22/4/2024 về việc tuyên truyền cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử VNeID; văn bản...

QUẬN HAI BÀ TRƯNG TUYÊN TRUYỀN NỀN TẢNG HỌP KHÔNG GIẤY TỜ (ICabinet) TÍCH HỢP PHÒNG HỌP THÔNG MINH CỦA TP HÀ NỘI

Publish date 06/07/2024 | 04:12  | Lượt xem: 84
Sứ mệnh           Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc (I-Cabinet) là hệ thống được xây dựng nhằm hướng tới...