TIN TỨC NỔI BẬT TIN TỨC NỔI BẬT

Công văn số 958/UBND-CAQ ngày 27/5/2024 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc tăng cường công tác PCCC&CNCH trên địa bàn quận Hai Bà Trưng trong mùa nắng nóng

Publish date 28/05/2024 | 16:23  | Lượt xem: 8
Xem chi tiết công văn tại đây Xem chi tiết nội dung khuyến cáo tại đây

Kế hoạch số: 157/KH-UBND ngày 22/5/2024 của UBND Thành Phố Hà Nội

Publish date 28/05/2024 | 04:04  | Lượt xem: 7
Kế hoạch số: 157/KH-UBND ngày 22/5/2024 của UBND Thành Phố Hà Nội về tổ chức  hành trình tuổi trẻ “Tiếp lửa truyền thống - Cống hiến tương lai” chào mừng 60 năm Phong trào Ba Sẵn Sàng,...

Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện đề án số 11 – ĐA/TU, ngày 06/12/2021 của Ban thường vụ Thành uỷ Hà Nội về “ nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thuộc Đảng bộ Thành Phố Hà Nội trong tình hình mới”.

Publish date 28/05/2024 | 08:02  | Lượt xem: 63
Thực hiện Đề án số 11-ĐA/TU ngày 06/12/2021 của Thành uỷ Hà Nội  về " Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thuộc Đảng bộ Thành phố Hà Nội trong tình hình mới " ; ...

Quyết định số: 5113/QĐ-UBND ngày 25/10/2019 của UBND Quận Hai Bà Trưng

Publish date 27/05/2024 | 06:38  | Lượt xem: 25
Quyết định số: 5113/QĐ-UBND ngày 25/10/2019 của UBND Quận Hai Bà Trưng  về việc phê duyệt phương án hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất của các hộ gia đình, cá nhân chiếm dụng đất...

Quyết định số: 5112/QĐ-UBND ngày 25/10/2019 của UBND Quận Hai Bà Trưng

Publish date 27/05/2024 | 06:24  | Lượt xem: 29
  Quyết định số: 5112/QĐ-UBND ngày 25/10/2019 của UBND Quận Hai Bà Trưng  về việc phê duyệt phương án hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất của các hộ gia đình, cá nhân chiếm...

Quyết định số: 5111/QĐ-UBND ngày 25/10/2019 của UBND Quận Hai Bà Trưng 

Publish date 27/05/2024 | 06:05  | Lượt xem: 21
Quyết định số: 5111/QĐ-UBND ngày 25/10/2019 của UBND Quận Hai Bà Trưng  về việc phê duyệt phương án hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất của các hộ gia đình, cá nhân chiếm dụng đất...

Quyết định số: 5110/QĐ-UBND ngày 25/10/2019 của UBND Quận Hai Bà Trưng

Publish date 27/05/2024 | 06:00  | Lượt xem: 23
Quyết định số: 5110/QĐ-UBND ngày 25/10/2019 của UBND Quận Hai Bà Trưng  về việc phê duyệt phương án hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất của các hộ gia đình, cá nhân chiếm dụng đất...

Quyết định số: 5109/QĐ-UBND ngày 25/10/2019 của UBND Quận Hai Bà Trưng

Publish date 27/05/2024 | 04:22  | Lượt xem: 17
Quyết định số: 5109/QĐ-UBND ngày 25/10/2019 của UBND Quận Hai Bà Trưng  về việc phê duyệt phương án hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất của các hộ gia đình, cá nhân chiếm dụng đất...