HOẠT ĐỘNG ĐẢNG - ĐOÀN THỂ HOẠT ĐỘNG ĐẢNG - ĐOÀN THỂ

HỌP ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CHƯƠNG TRÌNH 05 CỦA QUẬN ỦY VỀ “PHÁT TRIỂN VĂN HÓA - XÃ HỘI, ĐẨY MẠNH XÂY DỰNG NGƯỜI HÀ NỘI THANH LỊCH, VĂN MINH, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC QUẬN HAI BÀ TRƯNG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025”
Publish date 08/06/2024 | 13:13  | Lượt xem: 77

Chiều ngày 04/6/2024, Ban Chủ nhiệm Chương trình 05 của Quận ủy tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện Chương trình và các chuyên đề, đề án thuộc Chương trình 05 của Quận ủy về “Phát triển văn hóa - xã hội, đẩy mạnh xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quận Hai Bà Trưng giai đoạn 2021 - 2025”.

Dự và chủ trì cuộc họp có đồng chí Trần Quyết Thắng - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận, Chủ nhiệm Chương trình; đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận, Phó Chủ nhiệm Chương trình; cùng dự có các đồng chí thành viên Ban Chủ nhiệm và thành viên Tổ giúp việc Ban Chủ nhiệm Chương trình 05; đại diện lãnh đạo và chuyên viên tổng hợp Văn phòng Quận ủy.

Tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Anh - Quận ủy viên, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin, thay mặt cơ quan Thường trực Chương trình 05 báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Chương trình và các chuyên đề, đề án thuộc Chương trình 05 của Quận ủy.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận,
Phó Chủ nhiệm Chương trình điều hành phần thảo luận

 

Sau khi nghe các báo cáo trình bày tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền -  Phó Chủ nhiệm Chương trình điều hành phần thảo luận, đã có 07 ý kiến phát biểu trao đổi, thảo luận đại diện cho các cơ quan, đơn vị, cũng như ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Đồng chí Trần Quyết Thắng - Chủ nhiệm Chương trình ghi nhận, đánh giá cao phòng Văn hóa và Thông tin và các cơ quan thường trực các chuyên đề, đề án đã nghiêm túc triển khai thực hiện, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình 05 của Quận ủy.

 

Đồng chí Đồng chí Trần Quyết Thắng - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận,
Chủ nhiệm Chương trình phát biểu kết luận

 

Chủ nhiệm Chương trình yêu cầu phòng Văn hóa và Thông tin, các cơ quan thường trực các chuyên đề, đề án tiếp thu ý kiến thành viên Ban Chủ nhiệm và các thành viên dự họp để hoàn thiện báo cáo, nhất là báo cáo của Ban Chủ nhiệm cần biên tập lại nội dung để đảm bảo kết cấu báo cáo có tính hệ thống, logic, có trọng tâm, trọng điểm, nêu bật được công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Quận ủy, Ban Chủ nhiệm và kết quả đạt được của cả nhiệm kỳ, đồng thời thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế, đánh giá khách quan nguyên nhân, đặc biệt là nguyên nhân chủ quan, để Ban Chủ nhiệm kiến nghị, tham mưu Ban Thường vụ đề ra phương án, giải pháp cụ thể thực hiện.

Vũ Đức Tuynh - Văn phòng Quận ủy Hai Bà Trưng

Nguồn:Cổng thông tin điện tử Quận Hai Bà Tưng