TIN TỨC - SỰ KIỆN TIN TỨC - SỰ KIỆN

Kế hoạch số 206/KH-UBND ngày 05/7/2024 của UBND thành phố Hà Nội

Publish date 18/07/2024 | 04:22  | Lượt xem: 31
Kế hoạch số 206/KH-UBND ngày 05/7/2024 của UBND thành phố Hà Nội về Tổ chức "Ngày hội Văn hóa Vì hòa bình" kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024) và 25 năm Hà Nội...

UBND Phường Bách Khoa công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách phường 6 tháng đầu năm 2024

Publish date 17/07/2024 | 01:37  | Lượt xem: 39
Xem chi tiết tại đây

UBND Phường Bách Khoa công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách phường Quý II năm 2024

Publish date 17/07/2024 | 01:35  | Lượt xem: 43
Xem chi tiết tại đây

Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu Cấp ủy, Chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn phường Bách Khoa năm 2024

Publish date 17/07/2024 | 10:02  | Lượt xem: 45
Thực hiện kế hoạch số 165-KH/ĐU ngày 07/6/2024 của Đảng ủy phường Bách Khoa về việc tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các tổ...

Quyết định số 3658/QĐ-UBND ngày 15/7/2024 của UBND Thành Phố Hà NộI

Publish date 16/07/2024 | 04:34  | Lượt xem: 56
Quyết định số 3658/QĐ-UBND ngày 15/7/2024 của UBND Thành Phố Hà NộI về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch thuộc thẩm quyền của cơ...

Kế hoạch số 195/KH-UBND ngày 15/7/2024 của UBND Quận Hai Bà Trưng

Publish date 16/07/2024 | 02:01  | Lượt xem: 30
Kế hoạch số 195/KH-UBND ngày 15/7/2024 của UBND Quận Hai Bà Trưng về  tổ chức thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 19/2/2024 của  Ban Thường vụ Thành ủy “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy...

Nghị định số 49/2024/NĐ-CP ngày 10-05-2024 của Chính Phủ quy định về hoạt động thông tin cơ sở

Publish date 16/07/2024 | 08:08  | Lượt xem: 31
Xem chi tiết tại đây

Quyết định số 226/QĐ-UBND ngày 12/7/2024 của UBND Phường Bách Khoa về việc công bố công khai giao bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2024 của UBND phường Bách Khoa

Publish date 15/07/2024 | 03:44  | Lượt xem: 45
Xem chi tiết quyết định tại đây Xem chi tiết biểu công khai tại đây

BỆNH BẠCH HẦU VÀ CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG TRÁNH

Publish date 15/07/2024 | 01:42  | Lượt xem: 16
Bạch hầu là bệnh được đánh giá là rất nguy hiểm bởi nguyên nhân lây lan nhanh và gây biến chứng nặng nề. Bạch hầu lây qua hô hấp, qua sinh hoạt chung, sử dụng chung đồ dùng nên có thể nhanh chóng...

QUẬN HAI BÀ TRƯNG: QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ ĐẾN NĂM 2030, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2035

Publish date 15/07/2024 | 09:59  | Lượt xem: 38
Ngày 05/7/2024, UBND quận ban hành kế hoạch số 190/KH-UBND ngày để triển khai thực hiện quản lý chất lượng môi trường không khí quận Hai Bà Trưng đến năm 2030, định hướng đến năm 2035. Theo...