TIN TỨC - SỰ KIỆN TIN TỨC - SỰ KIỆN

THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI TRÌNH BẦY ĐỀ ÁN (VÒNG 2) KỲ THI TUYỂN CHỨC DANH LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ NĂM 2023
Publish date 30/11/2023 | 20:03  | Lượt xem: 106

Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2023 quận Hai Bà Trưng thông báo Kết quả thi trình bầy Đề án (vòng 2) kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2023.

Thông báo số 422/TB-HĐTT ngày 27/11/2023 của Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2023 quận Hai Bà Trưng về Kết quả thi trình bầy Đề án (vòng 2) kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2023.

(Chi tiết tại đây)

Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2023 quận Hai Bà Trưng

Nguồn:Cổng thông tin điện tử Quận Hai Bà Trưng