TIN TỨC - SỰ KIỆN TIN TỨC - SỰ KIỆN

Bài tuyên truyền: “Đánh thức” tiềm năng, “khơi dòng” sáng tạo trong bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa của Thủ đô

Publish date 15/11/2023 | 19:55  | Lượt xem: 198
Bài tuyên truyền hưởng ứng Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11)     Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến sự nghiệp bảo tồn và phát huy giá trị di...

BÀI TUYÊN TRUYỀN CHUNG TAY ĐẦY LÙI BẠO LỰC GIA ĐÌNH, BẠO LỰC TRÊN CƠ SỞ GIỚI

Publish date 15/11/2023 | 07:52  | Lượt xem: 241
Bài tuyên truyền Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực  trên cơ sở giới (15/11-15/12)     Tháng hành động vì bình đẳng giới...

CÔNG VĂN SỐ: 4580/SLĐTBXH-VLATLĐ ngày 10/11/2023 CỦA SỞ LAO ĐỘNG -THƯƠNG BINH XÃ HỘI

Publish date 15/11/2023 | 07:44  | Lượt xem: 95
Công văn số: 4580/SLĐTBXH-VLATLĐ ngày 10/11/2023 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thông báo tuyển dụng người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động...

THÔNG BÁO SỐ: 112/TB-UBND NGÀY 13/11/2023 CỦA UBND PHƯỜNG BÁCH KHOA

Publish date 14/11/2023 | 02:17  | Lượt xem: 119
Thông báo số: 112/TB-UBND ngày 13/11/2023 của UBND Phường Bách Khoa về việc niêm yết hồ sơ và lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân và đại diện cộng đồng dân cư đối với đồ án điều chỉnh quy...

QUYẾT ĐỊNH SỐ: 5704/QĐ-UBND NGÀY 09/11/2023 CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Publish date 13/11/2023 | 12:29  | Lượt xem: 147
Quyết định số: 5704/QĐ-UBND ngày 09/11/2023 của UBND Thành Phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung lĩnh vực tài nguyên nước trên địa bàn Thành Phố Hà Nội  ...

Bài Tuyên truyền về sẵn sàng nhập ngũ (SSNN) năm 2024

Publish date 13/11/2023 | 07:28  | Lượt xem: 278
Thực hiện Kế hoạch số 236/KH-UBND ngày 20/10/2023 của UBND quận Hai Bà Trưng về tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2024. Ngày 08/11/2023,...

NIÊM YẾT HỒ SƠ VÀ LẤY Ý KIẾN CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VÀ ĐẠI DIỆN CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ ĐỐI VỚI ĐỒ ÁN ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG THỦ ĐÔ ĐẾN NĂM 2045, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2065

Publish date 12/11/2023 | 04:21  | Lượt xem: 94
Công văn số:1921/UBND-QLĐT ngày 07/11/2023 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc niêm yết hồ sơ và lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân và đại diện cộng đồng dân cư đối với đồ án Điều chỉnh...

LỄ HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HÒA XHCN VIỆT NAM TẠI TRƯỜNG THCS VÂN HỒ

Publish date 12/11/2023 | 03:52  | Lượt xem: 147
Thực hiện Kế hoạch số 34/KH-PGD&ĐT ngày 11/10/2023 của Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) quận Hai Bà Trưng về việc tổ chức hưởng ứng ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam...

QUẬN ỦY HAI BÀ TRƯNG TIẾP NHẬN CÔNG CHỨC TRÚNG TUYỂN KỲ THI TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC KHỐI ĐẢNG, ĐOÀN THỂ NĂM 2023

Publish date 12/11/2023 | 03:48  | Lượt xem: 149
Sáng ngày 07/11/2023, Quận ủy Hai Bà Trưng đã tổ chức hội nghị công bố quyết định tiếp nhận công chức trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức khối Đảng, đoàn thể năm 2023. Đồng chí Trần Quyết...

THÔNG BÁO KẾT QUẢ BÀI THI VIẾT VÀ THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THI TRÌNH BÀY ĐỀ ÁN KỲ THI TUYỂN CHỨC DANH LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ NĂM 2023

Publish date 10/11/2023 | 08:56  | Lượt xem: 87
Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2023 quận Hai Bà Trưng thông báo Kết quả bài thi viết và thí sinh đủ điều kiện thi trình bày Đề án kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm...